Op de Gecoro-vergadering

Dinsdag 20 september 2016
werd LEEFBAAR-ASPER uitgenodigd om hun visie te komen toelichten over de verkaveling Ommegang.
In de raadzaal van het gemeentehuis zaten de leden klaar om naar ons betoog te luisteren. Met deskundigheid, net zoals vorige keren, werd aangetoond dat deze verkaveling wringt en botst tegen allerlei wetten, regels, GRS, afspraken.
De Motiveringsnota van Bestuur, Bouw en Ruimte (in opdracht van Imwo-Invest) staat pal van dubbelzinnigheden en onwaarheden. De Gecoro heeft echter op basis van deze tekst en de toelichting van Imwo-Invest hun positief advies gegeven.
We hopen hen te overtuigen om hun visie te herzien.
Op het einde van onze uitleg waren geen bijkomende vragen of opmerkingen.

Lees de tekst – samenvatting – hoofdpunten

 

 

NIEUWS: op 20 september geven we toelichting aan de GECORO

De uiteenzetting voor de gemeenteraad op 5 september is pas achter de rug en we zijn ons volop aan het voorbereiden voor de volgende uiteenzetting.
Op de gemeenteraad kregen we een pluim omtrent onze kennis van het dossier.
Een gemeenteraadslid vraagt zich af of Leefbaar Asper  de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening (= GECORO) niet kan adviseren? Hij vraagt tevens dat de leden van GECORO hun rol zouden opnemen en minder volgzaam zijn ten opzichte van externen.Een ander gemeenteraadslid vraagt of Leefbaar Asper de gelegenheid heeft gekregen om met GECORO te overleggen.

We hebben de vraag gesteld aan de voorzitster van GECORO om onze visie te mogen toelichten aan alle leden.
Dinsdag 20 september zijn we uitgenodigd om tijdens hun vergadering alle leden uit te leggen wat onze bedenkingen zijn bij dit mega-project Ommegang.

In volgende nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van deze samenkomst

PS
Gecoro is een advies-orgaan. Zij hebben destijds een positief advies gegeven aan de gemeenteraad bij de aanvraag principieel akkoord aansnijding woonuitbreidingsgebied Ommegang.

Gemeenteraad – krant DE TIJD

Naar de Gemeenteraad
De raadzaal was nog nooit zo volgelopen. Er werd aandachtig geluisterd en ons betoog zorgde wel degelijk voor surprises. Lees hier het volledige verslag.

Verkaveling Ommegang in DE TIJD
“Geert Versnick opnieuw in oog van de storm

Een ongelooflijk verhaal over hoe een kleine verkaveling op één week tijd wordt omgetoverd tot een megaverkaveling van 205 woningen.
Het verhaal werd geschreven door redacteur van De Tijd Filip Michiels.
Lees hier het volledige artikel.