Antwoord op ons verzoekschrift

Op de gemeenteraad van 21 november kregen we antwoord op onze vragen. Dit is de belangrijkste:
 “ Is de gemeenteraad bereid hun beslissing te heroverwegen en zich definitief te distantiëren van dit project”

Bij mondelinge stemming door 20 aanwezige raadsleden is de uitslag
10 x NEEN (meerderheid) – 9  x JA (oppositie) – 1 onthouding (meerderheid)
Binnenkort geven we hier commentaar op.

De meerderheid houdt dus geenszins rekening
– met de talrijke opmerkingen en uitgeschreven tegen-argumenten van Leefbaar Asper
– de petitielijst
– de mening en het protest van de inwoners van Gavere
– de tegen-argumenten van de oppositie, meedegedeeld op deze en vorige vergaderingen
– het oordeel van “Ruimte Vlaanderen” die deze Priak onwettig benoemt

Waarom?

Wij geven de moed echter niet op en strijden verder
Gesteund door vele inwoners van Gavere
– Gesteund door de uitspraak van Ruimte Vlaanderen
– Gesteund door vele personen en organisaties buiten Gavere die ons op de voet volgen

 

Leefbaar Asper terug naar de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 21 november om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis krijgen we antwoord op onze vraag:

 “ Is de gemeenteraad bereid hun beslissing te heroverwegen en zich definitief te distantiëren van dit project”

Een grote troef om dit project te kunnen tegen te houden is de mobiliteitsproblematiek.
De meerderheid  heeft dit ontwerp goedgekeurd met als voorwaarde een studie van mobiliteit.
De projectontwikkelaar geeft een “oplossing” uitsluitend voor het gebied rond de Ommegang.
Uiteraard verwachten we dat de mobiliteit over heel Asper in overweging wordt genomen.
Wie-WIL-zien, weet dat op deze basis het project zeker MOET en definitief KAN afgekeurd worden.

Beste raadsleden, denk op 21 november aan uw medeburgers en kiezers van Asper en stem dit project weg.

Hopelijk houdt de meerderheid nu WEL rekening
– met de 400-ondertekenaars die resoluut NEEN zeggen tegen dit onnodige project
– met  de talrijke opgekomen buren op de eerste info-avond
– met de misnoegde reacties en terechte opmerkingen van de Asperlingen op de hoorzitting van Imwo-Invest
– met het besluit van Ruimte Vlaanderen: dit principieel akkoord ONWETTIG is
– met het feit dat dit plan in strijd is met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
– met heel Asper dat een DORP wil blijven

Als bijkomende motivatie. Een opmerking van een toehoorder op de hoorzitting van Imwo-Invest:
“Het verkeer in heel Asper is nu reeds een ernstig knelpunt. De zwakke weggebruiker moet binnenkort nog eens opboksen tegen minstens 300 wagens meer.
Als straks een ernstig ongeval gebeurt met één van onze kinderen, zullen jullie beleidsmensen jullie dan ook even verantwoordelijk en trots voelen?”

 

“Niemand wil deze wijk hier!”

Beluister ook op RADIO 2

Een heel grote opkomst met als enige boodschap
voor de projectontwikkelaar Imwo-Invest en het gemeentebestuur:
NEEN tegen het volbouwen van Asper, het verknoeien van het dorp, een verkeerschaos

Mooie foto’s, lange uitleg over hoe goed alles wel bestudeerd was en hoe fraai en groen het wel zal worden,  verdediging met cijfers en wetten …
Maar ze konden niet op tegen het protest van de zaal.
Ze hadden nochtans goed hun best gedaan met gekleurde blaadjes en gesprekken in subgroepen.
Het begrip HOORzitting werd hier origineel heruitgevonden.

Het mocht niet baten. Het protest IS er en kwam ZWAAR naar boven.
Ook de visie van het gemeentebestuur werd meermaals bevraagd en bekritiseerd.
Met zo’n project verdwijnt het landelijk karakter van het dorp nog meer.
Zelfs het mooie dorpsplein met prachtige kerk wordt sterk ontsierd in het voordeel van koning auto.

Lees ook het artikel in Het Laatste Nieuws
Lees het artikel in Het Nieuwsbladinfo-imwo-1
Beluister op RADIO2