Winterfoto’s

De foto’s op de website zijn aangepast aan het seizoen.
Leefbaar-Asper wenst deze mooie zichten te behouden en te sparen voor onze toekomst.
Dank zij onze acties en uw medewerking  kunnen we het redden.

De meerderheid van de gemeenteraad houdt liever van koning Beton.
We zullen hen blijven overtuigen dat dit hele plan tegenstrijdig is met
hun eigen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Regels zijn er om gevolgd te worden.
Gelukkig staat Ruimte Vlaanderen aan onze kant en zal in beroep gaan zodra
de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

 

 

Waarom? Waarom? Waarom?

Waarom blijft de meerderheid van het gemeentebestuur dit onnodige project verdedigen?
Wat is het directe voordeel voor Asper, voor Gavere?
Waarom beantwoordt de burgemeester of een ander lid van de meerderheid geen enkele vraag van zijn mede-burgers tijdens de info-avond van de projectontwikkelaar?
Waarom beweert deze meerderheid bij aanvang dat het dossier volledig in overeenstemming is met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)?
Waarom besluit deze meerderheid dat alleen de burgemeester de INFO-avond op 17 juni van Leefbaar-Asper zal bijwonen? Op die manier hebben de andere schepenen NOOIT de gerechtvaardige bezorgdheid van de Asperlingen ervaren.
Waarom heeft geen enkel lid van deze meerderheid het initiatief genomen om bij ons rechtstreeks info in te winnen, vragen te stellen of opmerkingen te formuleren?
Waarom probeert de meerderheid aanvankelijk twijfel te zaaien over de ontvankelijkheid van de digitale handtekeningen voor de petitie, terwijl dat bij wet al 15 jaar geregeld is?
Waarom kwam de Gecoro niet tot het besluit dat het voorstel van de projectontwikkelaar niet strookt met het GRS= (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan)?
Waarom kwam er geen enkele vraag na onze uiteenzetting op de Gecoro op 20 september?