FEESTcomité ASPER-DORP

heet iedereen van harte welkom
zaterdag 7 januari 2017 vanaf 19:30 tot …
Burg. Carlos Dierickxplein te Asper

Nieuwjaarswensen en Driekoningenfeest

een tentje …. een paar tafeltjes ….
knetterende vuurtjes …. enkele lichtjes ….
een borrel …. een soepje ….
ambiance …. gezelligheid …. sfeer ….
Asper is klaar voor een  nieuw jaar

(Dit mochten we lezen op de uitnodiging in de bus)