Burgemeester ziet alleen voordelen

en staat 100% achter deze verkaveling.

In Amok van september 2017 wordt de burgemeester geïnterviewd door Jens De Wulf.
De burgemeester geeft een opsomming van vele voordelen verbonden met dit project.
De volledige versie kunt u nalezen in Amok van september 2017 of in de rubriek MEDIA.

Eveneens geeft hij zijn mening over het buurtcomité LEEFBAAR ASPER. Wij citeren.

“Ik heb begrip voor de bezorgdheid van de inwoners in omliggende straten.
In eerste instantie heb ik de actiegroep Leefbaar Asper dan ook de hand willen reiken.

Al snel echter veranderde hun toon naar zeer scherp en na verloop van tijd zelfs waren woorden van corruptie niet van de lucht. We hebben als gemeentebestuur gekozen voor een participatiestructuur met de projectontwikkelaar.

Voor mijn part was daar ook plaats voor Leefbaar Asper, maar ik vrees dat ze hun eigen ruiten hebben ingegooid.”

 

Lees hier ons antwoord
Of lees hier de “open brief aan de burgemeester”