Leefbaar Asper vraagt aan het College “Recht van Antwoord” te publiceren

Het akkoord gaat dus wel degelijk over minstens 187 woningen en niet over 100 zoals het college steeds beweert.”

Het college reageert …

Op de website en de nieuwsbrief van gemeente Gavere reageerde het College van Burgemeester en Schepenen van Gavere zeer hevig op onze Nieuwsbrief 32.  Volgens hen “Verspreidt Leefbaar Asper foutieve informatie”.
Groen Gavere diende een klacht in bij de gouverneur. De gouverneur stelde na onderzoek het college in het ongelijk en bevestigde:
”Leefbaar Asper verspreidt geen foutieve informatie.”

Recht van antwoord
Daarop publiceerde het college via de Nieuwsbrief van gemeente Gavere van 10 januari 2019  ons Recht van Antwoord integraal.
Onder meer lezen we:
Het akkoord gaat dus wel degelijk over minstens 187 woningen en niet over 100 zoals het college steeds beweert.”

Nalezen
De aanvraag tot rechtzetting en de tekst van de publicatie op de website van de gemeente kunt u  hier raadplegen.

Gesprek en overleg
Deze publicatie door het nieuwe college waarderen wij ten zeerste. Het opent de poort tot gesprek en overleg.

Enkele schepenen toonden zich tijdens de kiescampagne bereid onze standpunten en argumenten,
gesteund op documenten en opzoekwerk, te komen beluisteren.
Deze oproep is uiteraard geldig voor elke schepen of gemeenteraadslid.