Een kleine gift is welkom

Wil je een bijdrage storten om onze acties te steunen?

Een gift van 5 – 10 – 20 – 50 euro is zeer welkom?

Storten kan op de rekening van
Leefbaar Asper:
(nieuw nummer)
BE30 9734 0069 5011

Met vermelding: red Asper

Bedankt