Een kleine gift is welkom

Wil je een bijdrage storten om onze acties te steunen?

 Een gift van 5 – 10 – 20 – 50 euro is zeer welkom?

Storten kan op de rekening van
Leefbaar Asper: BE24 9731 7941 1638
Met vermelding: red Asper

Bedankt