Meerderheid kiest voor …

De meerderheid van het gemeentebestuur (Open VLD-VOG, SP.A, CD&V) kiest, door aan dit mega-project haar toestemming te geven, voor:

Het verdwijnen van 12,5 ha aan open ruimte en waardevol landbouwgebied

Een onverantwoorde toename van de verkeersdrukte en een niet te voorziene impact op de verkeersveiligheid. Dit geldt zowel voor de directe als de wijdere omgeving
 Het verdwijnen van het rustige, dorpse karakter van Asper

 

 

 

 

 

Het verdwijnen van een deel van de aantrekkingskracht van dit gebied voor de vele recreanten, waaronder wandel- en fietsclubs

De winsten voor de privé-ondernemer tegenover de kosten voor de Gaverse belastingbetaler (aangrenzende verkeersinfrastructuur, …)

Een verdriedubbeling van het aantal woningen en inwoners in dit ruimtelijk beperkt gebied. De bevolkingsdichtheid van Asper zal daarmee dubbel zo hoog zijn als deze van Gavere
image002

 Een Asper dat stilaan volgebouwd en onleefbaar wordt.