Mobiliteit

“Momenteel zijn er geen knelpunten”

MER-screening

In de screening werd vermeld : ”Het bijkomend aantal voertuigen situeert zich voor woningen doorgaans in de ochtend- en avondspits in de week en verspreid overdag in het weekend. Vermits er momenteel geen knelpunten zijn, zullen het verwaarloosbaar aantal bijkomende vervoersbewegingen ook niet leiden tot een knelpunt.”

We stellen vast:

1. … dat de impact op de mobiliteit in elk project verwaarloosbaar blijkt, maar als we alle projecten samen leggen hebben deze samen wel een aanzienlijke impact.
2. Binnen een straal van 300m van voorliggend project zijn recent al heel wat woongelegenheden bij gekomen (of gepland) met elk hun bijkomende invloed op de mobiliteit (17 eenheden in de Ommegangstraat, 22 aan de Landdijk en nu nog eens 27 aan de Steenweg is 66 in totaal). 

COLLEGE keurt dit goed

Verbazend is dat het college dit alles goedkeurt en zowel de mobiliteitsproblemen en erfgoedwaarden van Asper dorp niet erkennen.
Tijdens vorige verkiezingen was de mobiliteitsproblematiek in Asper nochtans een belangrijk punt.

BEZWAAR:

Omwille van o.a. bovenstaande punten besloten we vanuit Leefbaar Asper bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag tot omgevingsvergunning, specifiek tegen de sloop van Burgerhuis “Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova.

Ons bezwaar zal na afhandeling van het OVA op onze site constateerbaar zijn.