Versnick en het dossier Ommegang

Wat heeft Geert Versnick met het dossier Ommegang te maken?

Deze verkaveling kreeg via de provinciale commissie met Geert Versnick als deputé voor ruimtelijke ordening een principieel akkoord (= Priak)
Dit tégen het (goed beargumenteerde) advies van ‘zijn’ administratie in.

Wat stelde Leefbaar Asper vast bij dit dossier?

Leefbaar Asper stelde vast en communiceert – steeds onafhankelijk van politieke partijen –   reeds van bij de ‘bekendmaking’ van dit dossier dat de besluitvorming in dit ganse proces niet klopt

Was college van burgemeester en schepenen van Gavere hiervan op de hoogte ?

Bijna een jaar lang toont Leefbaar Asper dit aan en probeert, onder andere, met het college hierover een dialoog aan te gaan. Maar dit lukt niet.

Op welke momenten poogde Leefbaar Asper dit?

  • op de info-avond van Leefbaar Asper,
  • aan de gemeenteraad
  • aan de GECORO
  • de info-avond van Imwo-Invest

=> telkens gaven de leden geen gehoor aan de opmerkingen en aanwijzingen van Leefbaar Asper,
=> stelden ze geen enkele vraag bij onze bemerkingen.
=> De burgemeester gaf enkel aan dat dit dossier een (door de provincie goedgekeurd) PRIAK kreeg, en dat je dat niet kan terugdraaien.

  • op de info-avond van Imwo-Invest.
    => De burgemeester weigerde tot 4 keer toe een antwoord te geven op vragen van zijn burgers. De enige repliek van de burgemeester rechtstreeks naar het publiek: ALGEMENE STILTE

Vaststelling

Leefbaar Asper creëerde en creëert verschillende info-momenten en greep de diverse mogelijkheden aan om haar standpunt aan het college van burgemeester en schepenen te verduidelijken, dialoog te bekomen, maar kreeg nooit respons

1. Versnick stapt uit de politiek

lees hier

2. Versnick en het dossier Ommegang

3. Einde PRIAK

lees hier