OCMW wil grond verkopen met drogreden

De belangrijkste reden om het gebied aan te snijden is niet meer actueel. Reken je mee met ons?


OCMW wenst grond te verkopen

Woensdag 14maart 2018 beraden de OCMW leden zich over de verkoop van een perceel grond op het omstreden woonuitbreidingsgebied Ommegang.
OCMW wenst deze grond te verkopen aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen met het oog op realisatie van enkele sociale woningen.

Reden om te verkopen is drogreden
De belangrijkste voorwaarde van het gemeentebestuur om de projectontwikkelaar Imwo-Invest dit gebied te laten aansnijden was het realiseren van 40 sociale woningen. Zo wou de gemeente zonder inspanning haar sociaal objectief* bereiken.

(*Sociaal objectief = gewenst aantal sociale huurwoningen per gemeente)

Maar ondertussen is het sociaal objectief reeds elders ingepland
Volgens een document van de gemeente van november 2017 moeten er nog 50 huurwoningen gerealiseerd worden.
In dit document geeft men aan dat volgende sociale huurwoningen reeds zijn ingepland, in woongebied of reeds aangesneden woonuitbreidingsgebied.

– WUG Sint-Amandswijk: 17 huurwoningen,
– RUP Markt en omgeving, binnengebied Onderstraat-Kloosterstraat: 22 huurwoningen
– Asper, Luxemburgstraat-Nieuwland-Pontweg: 36 huurwoningen

Wie kan er meetellen?
Nu reeds een potentieel van 75 sociale woningen in beschikbaar en geschikt gebied,
er zijn nog slechts 50 nodig,
dus nu reeds een overschot

Wat is dan nog de reden om 40 extra sociale huurwoningen te voorzien in een ongeschonden woonuitbreidingsgebied?