Onze doelen

Wie zijn we? Wat doen we (niet)?

plan

Leefbaar Asper is een collectief van inwoners van Asper, vrienden en buren, dat ontstaan is naar aanleiding van een grootschalig verkavelingsplan dat het dorp zou treffen.

Doel 1: Verkaveling Ommegang als open ruimte bewaren

Vanuit de bezorgdheid dat deze plannen onherroepelijk een grote impact zou betekenen voor het dorp en voor het dorpsleven,  hebben we ons verenigd met als doel
de kwaliteiten van Asper te tonen en
mogelijke bedreigingen hier van te weren.

We vinden het belangrijk
– om de buurt en Gaverse bevolking in te lichten van het reilen en zeilen van deze mega-verkaveling.
– bewindvoerders correct in te lichten.
– de media op de hoogte te houden.

Doel 2: Mooie, historisch waardevolle plekken bewaren

Asper kent nog maar weinig bewaarde waardevolle gebouwen.
In de mate van het mogelijke nemen we zelf initiatief om deze te redden van sloop via bezwaar.

Dit is niet steeds praktisch en financieel haalbaar voor ons.
Wel willen we initiatief nemers steunen met onze know-how.

Doel 3: Steun aan anderen

Ook bij andere initiatieven willen we graag, in de mate van het mogelijk, bijstaan met onze ervaringen en werkwijze.

Doel 4: Koesteren van mooie plekjes
Mooie plekjes verdwijnen immers in een sneller tempo dan er nieuwe worden gecreëerd.
Het is tijd dat we die meer beginnen koesteren…

cropped-P1013521-1.jpg

Contact
info@leefbaar-asper.be