Opvolging en participatie

6. Opvolging – participatie – inspraak


Toelichting bij het project

Voor toelichting bij het project “Dwars door Asper” gebruikt de gemeente het platform “Citizenlab voor burgerparticipatie”.
Lees de informatie hier Project – Toelichting Dwars door Asper

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen of wensen.
Bezorg deze voor eind juni via dit platform (na registratie), 
of via mail naar participatie@gavere.be
of per brief ( Participatie Markt 1 – 9890 Gavere).

Vervolgproces – inspraak

Op de website van Gavere lezen we:
Vragen en/of opmerkingen worden verzameld, verwerkt en besproken tijdens een volgende toelichting.

Zal er terdege rekening gehouden worden met de vragen en opmerkingen?
Zal bijsturing mogelijk zijn?
Zal inspraak, participatie effectief mogelijk zijn?

Bij vorig college van burgemeester en schepenen werd onze onderbouwde visie niet steeds in dank afgenomen. Lees uitgebreid op onze website.
(Klacht tegen het college en College vertelt leugens over Leefbaar Asper)

Maar we kijken vooruit
Wij hopen, samen met de Asperlingen,
dat het huidige college
WEL samenspraak – inspraak – participatie – …
zal mogelijk maken