Sloop Oud-gemeentehuis ?

We dienden een bezwaar in tegen de sloping

MER-Screening

Als onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag werd een project MER-screening ingediend.
De ontwikkelaar dient hier gemotiveerd  in aan te tonen of er al dan niet negatieve effecten zijn op vlak van mobiliteit, erfgoed en andere milieueffecten veroorzaakt door zijn project. 

We stellen vast dat men zich in het project MER-screening o.a. op volgende onderdelen snel vanaf heeft gemaakt en niet het nodige onderzoek heeft gedaan:

ERFGOED: “Er is geen impact op het erfgoed

In de screening werd vermeld: Er is geen impact op het erfgoed!
Dus kan Burgerhuis “Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova gesloopt worden.

Dit klopt niet.
Na een minieme opzoeking vonden wij volgende terug.
1. Het oud-gemeentehuis (nr 84) en Café zaal Nova (82) zijn volgens het gewestplan gelegen in “ woongebied met culturele, historische en esthetische waarde”
2. Deze 2 gebouwen zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse gemeenschap.
3. Gebouwen in deze inventaris hebben specifieke rechtsgevolgen.
Zo is de wettelijke bijkomende motiveringsplicht die rekening houdt met de erfgoedwaarden van toepassing bij de beoordeling van een sloopaanvraag voor gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris. Deze motivatie dient opgemaakt met het oog op behoud.
4. Dit is nergens in de aanvraag terug te vinden.  

COLLEGE keurt dit goed

Verbazend is dat het college dit alles goedkeurt en zowel de mobiliteitsproblemen en erfgoedwaarden van Asper dorp niet erkennen.
Tijdens vorige verkiezingen was de mobiliteitsproblematiek in Asper nochtans een belangrijk punt.

BEZWAAR:

Omwille van o.a. bovenstaande punten besloten we vanuit Leefbaar Asper bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag tot omgevingsvergunning, specifiek tegen de sloop van Burgerhuis “Oud-gemeentehuis van Asper” en Café zaal Nova.

Ons bezwaar zal na afhandeling van het OVA op onze site constateerbaar zijn.