Maar hoe gaat het nu verder?

De bezwaren zijn binnen, en nu?

Wijziging van aanvraag = stopzetting beoordeling

Bij intrekking en wijziging van de aanvraag volgt er geen beoordeling door het college.
De aanvraag, de aankondiging en de kans om bezwaren in te dienen start van bij het begin opnieuw.

De normale procedure staat hieronder.

Normale procedure


Onderzoek van de bezwaren

Het College van Burgemeester en Schepenen zal de bezwaren nalezen en beoordelen met welke bezwaren ze rekening houden of niet. Dit moeten ze grondig argumenteren.
Ze maken een globaal besluit: ofwel keuren ze de aanvraag goed ofwel keuren ze af.
Bij goedkeuring wordt het aangeboden op de gemeenteraad en komt er een stemming.
Uiteraard zal de meerderheid unaniem goedkeuren.

Bij afkeuring is het mogelijk dat de aanvrager aanpassingen aanbrengt en zijn aanvraag opnieuw indient.

Bij goedkeuring is er de mogelijkheid om BEROEP in te dienen.
Aangezien het College van Burgemeester en Schepenen de beslissing heeft genomen in eerste aanleg zullen we administratief beroep indienen bij Deputatie (provincie).

Daarna is er nog een extra beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Terug naar BEGIN