Zwart op wit

kan je nu lezen dat onze beweringen juist zijn.


Het college van burgemeester en schepenen heeft nooit met ons een gesprek willen of durven aangaan.
Na dit uitgebreid onderzoek van zes maanden door de Vlaamse Overheid kunnen we gerust schrijven:

Een verkaveling die  gebaseerd is op foutieve cijfers,
manipulatie van gegevens en die juridisch onvoldoende onderbouwd is
willen wij niet in ons dorp.
Wij vragen dat ons bestuur hier afstand van neemt en dit project stop zet.

Hopelijk zal het volgende college zich 100% distantiëren van deze mogelijke verkaveling.

Leefbaar Asper blijft verder werken om jullie belangen te verdedigen en politici met de neus op de feiten te drukken.

Je kan ons steunen door