3 maal HOERA

Hoera, Joke Schauvliege is betonstop nu al aan het uitvoeren

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege vraagt aan alle gemeentebesturen om voor 7 juli te laten weten:
– Welke woonreservegebieden ze ooit nog willen bebouwen en welke niet.
– Elk woonuitbreidingsgebied in elke gemeente moet bekeken worden en beoordeeeld worden met een plus of een min.
– Ze vraagt daarover een positieve en een negatieve lijst op. Daar krijgen de gemeentebesturen één maand de tijd voor.
 

Hoera, Goed nieuws dus voor de verkaveling Ommegang

Immers in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Gavere lezen we in het richtinggevend gedeelte:(deel 5.1 Wonen)

Het gemeentebestuur Gavere legt zichzelf dus op
– om alle woonuitbreidingsgebieden te BEVRIEZEN.
– Sociale woningbouw alleen op te starten in kleinschalige inbreidingsgebieden

Hoera, Goed nieuws dus voor het college van burgemeester en schepenen

Dank zij de hulp van Joke Schauvlieghe krijgen zij de mogelijkheid om wat ze schrijven en beloven ook waar te maken en dus toe te passen.

Dank zij hun eigen GRS-plan kunnen zij alle woonuitbreidingsgebieden een negatief advies geven.
Bovendien brengt dit advies geen financiële kosten teweeg voor de gemeente.
De vergoedingen komen ten laste van het Vlaams Gewest.