Bezwaar besluit OCMW-raad

De beslissing van de OCMW-raad
verliep niet zonder slag of stoot. Op basis van een verwarrende of zelfs foutieve toelichting werd finaal gestemd met 5 ja-stemmen en 4 neen-stemmen (meerderheid / oppositie) voor onderhandse verkoop.

 

Leefbaar Asper dient bezwaar in

Wij stellen ons ernstige vragen bij de wettigheid van de omstreden OCMW-raadbeslissing.
We hebben dan ook klacht neergelegd
bij de gouverneur en
het agentschap Binnenlands Bestuur.

Om de rechtsgang niet te beïnvloeden zullen we onze argumenten nu nog niet publiek maken.