Interne Audit (= controle) van de Vlaamse Overheid


 bevestigt onze analyses

Twee  jaar nadat Leefbaar Asper aantoonde dat het dossier rond Ommegang vol onregelmatigheden zit, worden onze bevindingen nu bevestigd door een Interne Audit (= controle) van de Vlaamse Overheid.

Onregelmatigheden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen.

Ontslag Versnick en de gevolgen voor Ommegang

In de periode februari-maart 2017 kreeg Geert Versnick (Open-VLD) zware kritiek omtrent zijn dubieuze handelswijze als gedeputeerde–provincie Oost-Vlaanderen voor Ruimtelijke Ordening.
In de krant de Tijd verscheen een gedetailleerd artikel waarin zijn tussenkomst in ons dossier Ommegang uitgebreid besproken wordt. De lijst tussenkomsten ten voordele van projectontwikkelaars was indrukwekkend.
We vernamen dat er een onderzoek zou ingesteld worden.

 

Burgemeester zwijgt

Op de info-avond van Imwo-Invest van 8.11.2017  stelde iemand uit het publiek deze vraag aan de burgemeester:”Deze verkaveling Ommegang kreeg groen licht dank zij de tussenkomst van ondermeer de omstreden Geert Versnick. Binnenkort zal dit onderzocht worden. Is het niet beter het resultaat van dit onderzoek af te wachten zodat we een beter zicht krijgen over deze handelswijze?”

De burgemeester kreeg het woord maar bleef voor zich uit kijken en zweeg.
Een maand later verdween Versnick uit de politiek en kreeg uiteindelijk zijn ontslag.

 

De Vlaamse Overheid bleef echter niet voor zich uitstaren.
Na het ontslag van Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld), ontving Audit Vlaanderen ‘vanuit meerdere bronnen’ informatie over mogelijke onregelmatigheden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen.

Na een vooronderzoek besliste Audit Vlaanderen, de controledienst van de Vlaamse Overheid, halverwege maart om een forensische audit uit te voeren. De audit schetst een donker beeld over het vergunningsbeleid van de Oost-Vlaamse deputatie deze legislatuur. Het onderzoek werd eind augustus afgesloten met enkele dwingende aanbevelingen.