Leefbaar Asper krijgt gelijk over de hele lijn

Communicatie van Leefbaar Asper wordt door het college  onterecht als foutief bestempeld!

Waar gaat het over?

Half september schreven wij,  Leefbaar Asper, onze Nieuwsbrief 32.
Wij waarschuwden al 3 jaar voor onregelmatigheden in het dossier Ommegang.
De “Interne Audit Vlaanderen” onderzocht dit en andere dossiers en kwam tot gelijkaardige conclusies,
vooral in Oost-Vlaanderen is er sprake van onregelmatigheden.

De reactie van het college

In de krant reageerde het College van Burgemeester en Schepenen van Gavere heftig op deze Nieuwsbrief 32.
Volgens hen “Verspreidt Leefbaar Asper foutieve informatie”.
Het college wijdde hieraan zelfs een gemeentelijk digitale nieuwsbrief en dit in volle verkiezingsperiode.
Hierbij reageerde men tegen de objectieve informatie van Leefbaar Asper en schreven ze dat onze nieuwsbrief
“(…) foutieve informatie en zelfs insinuaties bevat”.

Klacht bij de gouverneur

Naar aanleiding van de reactie van het college legde oppositie partij Groen klacht neer bij de gouverneur wegens:
– Aanval op objectieve feiten van een burger collectief
– Oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen

Gedetailleerd onderzoek

Vorige week ontving Groen en het college het antwoord van de waarnemende gouverneur.
De conclusies van dit schrijven:
zijn vernietigend voor het college.
geven Leefbaar Asper over de gehele lijn gelijk.

Wat staat er in de brief van de waarnemende provinciegouverneur?
Wij citeren enkele passages …

Klacht is aanvaard

“Uw klacht is derhalve gegrond: de drie door u aangehaalde punten uit de digitale nieuwsbrief van het gemeentebestuur van Gavere, bestempelen de inhoud van de Nieuwsbrief van Leefbaar Asper inderdaad ten onrechte als ‘foutieve informatie.”

Geen 100 zoals het college steeds herhaalt, maar minstens 187 woningen

“Er wordt dus effectief (…in het PRIAK…) over een eerste fase van een honderdtal woningen gesproken, maar tegelijkertijd over een verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied nà de eerste fase.
Het Priak wordt bovendien afgeleverd voor het volledige woonuitbreidingsgebied van 12,5 ha (…) en onder voorwaarde dat de gemiddelde dichtheid minimaal 15 wooneenheden per ha bedraagt.”
 

Wij, Leefbaar Asper, maakten de berekening: 15 x 12,5 = minimaal 187 woningen.
(Op  basis van de oppervlakte van het goedgekeurde woonuitbreidingsgebied  (12,5  ha)
en de minimale dichtheid die als voorwaarde opgelegd werd 15 per ha.)

”De stelling van het gemeentebestuur dat dit foutieve informatie is en dat het Priak slechts over 100 woningen is afgeleverd, kan door mijn ambt niet bijgetreden worden; ook voor de verdere ontwikkeling wordt akkoord gegeven in het PRIAK.”

 “Ook hier moet ik concluderen dat de communicatie van Leefbaar Asper door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld wordt.”

College is minstens onzorgvuldig geweest

”Het gemeentebestuur is minstens onzorgvuldig geweest, bij het opstellen van deze digitale nieuwsbrief die hierdoor dus foute informatie bevat met betrekking tot de communicatie van Leefbaar Asper.
Zeker in de periode voor de lokale verkiezingen had men hierin, zoals ook gesteld in de Omzendbrief 2017/4 van minister Homans, zorgvuldiger en correcter moeten handelen.”

 Dank u wel,

Wij, Leefbaar Asper, als niet-politiek actiecomité danken Groen Gavere voor het initiatief dat ze namen bij het indienen van de klacht.