Aanvraag industriegebied GEWEIGERD door GAVERE

Gavere, als opdrachtgever, weigert eigen omgevingsaanvraag.

Wat is er gebeurd?

Het college van burgemeester en de schepenen van Gavere hebben geen  beslissing genomen binnen de wettelijke voorziene behandelingstijd.

Ze hebben de datum overschreden en dan volgt er  automatisch een WEIGERING.
Men spreekt van een STILZWIJGENDE WEIGERING.
Een nalatigheid? Een truc? Een doorschuiven van de hoed?

Wat nu?

  • Mogelijkheid 1: Tegen deze beslissing kan in beroep worden gegaan door Veneco, de indiener.
    De provincie zal dan de aanvraag moeten beoordelen.
    Op die manier ontlopen de burgemeester en schepenen hun verantwoordelijkheid en het risico op gezichtsverlies bij de 499 tegenstemmers.
  • Mogelijkheid 2: De “vergissing” van burgemeester en schepenen is een “bewuste en beredeneerde” keuze. Het hele plan wordt in het geheel afgeblazen. In dit geval wordt er rekening gehouden met onze bezwaren. Einde project De Meire.
  • Mogelijkheid 3: De indiener Veneco stelt een nieuwe omgevingsaanvraag op en dient dit in.
    Alles start van vooraf aan opnieuw.

Wij blijven dit opvolgen met jullie steun

De 499 mede-ondertekenaars van het bezwaar, waarvan 450 Gaverlingen, hebben duidelijk hun stem laten horen.
Neen aan dit industriegebied op een onverantwoorde plaats en midden de woonwijken.
Wens je ook mee in te schrijven?

Zeg ook NEEN tegen verdere uitbreiding industriegebied.

Klik hier