Geen toestemming voor de 2 woningen

COLLEGE GAVERE heeft de AANVRAAG GEWEIGERD

Na advies van de administratie van Gavere en rekening houdend met een deel van de bezwaren heeft het college zijn oordeel uitgesproken.
“Het college van burgemeester en schepenen van Gavere heeft de aanvraag GEWEIGERD.”

Wel is er nog een mogelijkheid om in beroep te gaan binnen de dertig dagen.