“Je kan dit toch niet tegenhouden”

‘Je kan dat toch niet tegenhouden’ is kritiek die we bij aanvang van de start van onze acties Ommegang te horen kregen.
Dit bezwaar en onze vorigen bewijzen het tegendeel.

Lees hier vorige bezwaren en de resultaten

Lees hier het ingediende bezwaar verkaveling “Steenweg”

Vaak horen we dat de steun voor een bezwaar wordt uitgesproken, maar men zelf niet het initiatief neemt om er één in te dienen.

Reden zijn dan vaak dat men niet goed weet hoe het bezwaar te formuleren of correct in te dienen.
Ofwel dien je zelf persoonlijk een bezwaar in op basis van eigen tekst of een model.
(Leefbaar Asper deed dat in het verleden en zal dat in de toekomst indien nodig terug doen°

Ofwel dien je één zelfde bezwaar in met verschillende mensen. Hiervoor vermeld je gewoon de gegevens van deze die willen intekenen met hun handtekening. Zo sta je niet alleen met je bezwaar.