Nieuwsbrief 44

Oud-gemeentehuis gered

In mei 2020 werd een verkavelingsaanvraag ingediend voor het realiseren van 27 woonentiteiten en 18 appartementen langs de Steenweg 80, 82, 84 en op terrein zaal Nova.
Vooral de sloping van de Neoclassistische woning (oud-gemeentehuis Asper) en de aanpalende 2 woningen waren voor LEEFBAAR ASPER een reden om een bezwaar in te dienen.
In totaal werden er door inwoners van Gavere 9 bezwaren ingediend.

Resultaat

De sloping van de huizen aan de Steenweg 84, 82 en 80 voor de realisatie van de meergezinswoning werd geweigerd. Deze zone moet volledig herbekeken worden.
De neoclassistische woning (Steenweg 84 = Oud gemeentehuis) moet in elk geval behouden blijven.
Voor de woningen (82 en 80) wordt een garantie gevraagd op een sterk architecturaal karakter  bij een eventuele  nieuwbouw

Bezwaar indienen heeft zijn nut

‘Je kan dat toch niet tegenhouden’ is kritiek die we bij aanvang van de start van onze acties Ommegang te horen kregen.
Dit bezwaar en de vorigen bewijzen het tegendeel .

Lees hier het ingediende bezwaar verkaveling “Steenweg”

Lees hier vorige bezwaren en de resultaten

Maar hoe?

Vaak horen we dat de steun voor een bezwaar wordt uitgesproken, maar men zelf niet het initiatief neemt om er één in te dienen.

Reden zijn dan vaak dat men niet goed weet hoe het bezwaar te formuleren of correct in te dienen.
Ofwel dien je zelf persoonlijk een bezwaar in op basis van eigen tekst of een model.
(Leefbaar Asper deed dat in het verleden en zal dat in de toekomst indien nodig terug doen°

Ofwel dien je één zelfde bezwaar in met verschillende mensen. Hiervoor vermeld je gewoon de gegevens van deze die willen intekenen met hun handtekening. Zo sta je niet alleen met je bezwaar.

Copyright © 2020 Leefbaar-Asper
Leefbaar Asper: info@leefbaar-asper.be  
Uw kan uw gegevens aanpassen  of  u uitschrijven voor de nieuwsbrief