Petitie

De petitie is beëindigd met groot succes
Totaal 477 handtekeningen
Aantal Gaverlingen ouder dan 16 jaar: 376
Aantal uit omliggende straten van Zingem: 38
Van de inwoners in de omliggende straten van de verkaveling heeft 72% de petitie ondertekend.
Bedankt
Dank zij deze handtekeningen stapten we naar de gemeenteraad

Zijn handtekeningen-on-line geldig?


Op de gemeenteraad werd even getwijfeld aan de geldigheid van de handtekeningen-on-line. 

Reeds meer dan 15 jaar wordt een digitale handtekening als een wettelijke handtekening herkend. Zie onder meer bijgaande wet van 20 oktober 2000.

Artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met het volgende lid : ” Kan, voor de toepassing van dit artikel, voldoen aan de vereiste van een handtekening, een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont. “.

Wat lezen we ook nog:

Als een ambtenaar of politicus beweert dat ondertekeningen via internet niet geldig zijn, wijs hem er hem dan op dat de wetten slechts vereisen dat een verzoekschrift slechts één handgeschreven handtekening nodig heeft (de uwe). Als u zelf tekent, voldoet u aan de wet. De rest is een politieke afweging: een politicus zal vooral kijken naar de mate van steun voor uw petitie.