laatste bericht

Steenweg te Asper wordt vernieuwd

(meer…)

Bekijk alle acties van Leefbaar Asper sinds mei 2016.

(Her)lees de zeven bezwaren die we schreven vanaf mei 2016

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om zoveel mogelijk van de woonuitbreidingsgebieden (=WUG) [1] als open ruimtegebieden te behouden en te vrijwaren van bebouwing. Bij de keuze hiervoor is de woonbehoefte versus het aanbod aan bouwgronden op langere-termijn een doorslaggevend element.

(meer…)