laatste bericht

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om zoveel mogelijk van de woonuitbreidingsgebieden (=WUG) [1] als open ruimtegebieden te behouden en te vrijwaren van bebouwing. Bij de keuze hiervoor is de woonbehoefte versus het aanbod aan bouwgronden op langere-termijn een doorslaggevend element.

(meer…)

Het bezwaar van Leefbaar Asper en acht andere bezwaarindieners redt het oud-gemeentehuis van de sloop

Lees hier verder     

Leefbaar Asper dient een bezwaar in tegen de verkaveling Steenweg