Zeg ook NEEN

Onderteken mee het bezwaar
Met dit formulier (klik hier)

De belangrijkste redenen

Rup van 2008 is achterhaald
Het Ruimtelijk Uitvoerings Plan is reeds opgesteld in 2008. De analyse van toen is
volledig achterhaald.
▪ Negatief effect op mobiliteit en verkeer
Het gebied bevindt zich op het drukste punt van Asper. Men baseert zich op een
stokoud mobiliteitsplan van 1994-1995.
▪ Verlies van open ruimte
Er is geen behoefte op deze plaats voor extra industriegebied, wel voor een extra
groene long. Het ontbreekt een deugdelijke afweging van de milieu-effecten.
▪ Niet compatibel met klimaatdoelstellingen
Het ontbossen van het projectgebied (16600 m2!) is in tegenstrijd met het
gemeentelijke engagement.
▪ Ernstige juridische gebreken
De RUP uit 2008 heeft niet de Europese richtlijn 2001/42/EG gevolgd en bevat
verschillende schendingen tegen deze richtlijn.
▪ Milieueffecten werden onvoldoende onderzocht
De nadelige milieueffecten (mens-gezondheid; mens-mobiliteit, mens-ruimte,
licht, water, bodem, lucht, landschap, fauna-flora- biodiversiteit,
klimaatbestendigheid…) werden niet onderzocht voor de RUP.

Wie is Veneco

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Ondermeer geven ze advies ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid.
Volgens de website van Veneco is Gavere de opdrachtgever voor dit project.
Volgens de website van omgevingsloket Vlaanderen is Gavere de vergunningverlenende overheid in eerste aanleg.

Lees het bezwaar
Klik hier (Met externe hulp – bedankt)

Onderteken mee het bezwaar
Met dit formulier (klik hier)

DANK voor de 460 bezwaarindieners


Naar pagina 1