Wat kan men verwachten van de politiek?

Nu de problemen rond dit dossier door niemand meer kunnen weerlegd worden, wat gaat men er aan doen? 

Hopelijk leidt de huidige verontwaardiging naar strengere regels en meer transparantie voor de toekomst; maar zal men de politieke moed opbrengen om ook naar het verleden te kijken?

Op Provinciaal of Nationaal niveau zal men liever niet naar achteren kijken (teveel potjes die gedekt moeten blijven).

Maar op lokaal niveau verwacht je toch dat er iemand wakker schiet!
Als de woningen er al staan is er niets meer aan te doen. In Asper hebben we toch nog de kans om op de rem te gaan staan!

Of blijven onze schepenen de kop in het zand steken en ondanks alle feiten die hen aangereikt worden toch braaf de burgemeester volgen als die zegt dat er geen vuiltje aan de lucht is, dat dit een goede zaak is voor “Gavere”,  dat we dit nodig hebben, …

Politiekers: neem uw verantwoordelijkheid!

“Jongere Open VLD’ers zijn geschokt door de ‘openlijke belangenvermenging’:
Als Oost-Vlaams gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening ziet hij (= Versnick) er geen graten in om zijn eetfestijn te laten sponsoren door immobedrijven. Het is één van de uitwassen die het voorbije jaar aan de oppervlakte kwamen.”

Open-VLD partijgenoot en kamerlid Luk Van Biesen – op zijn website 24 februari 2017 (Lees het hele artikel hier)


Het is duidelijk.
Zelfs zijn eigen partij heeft er genoeg van. Ruimtelijke ordening houdt rekening met de natuur, milieu, bevolking, verkeer, omgeving. Hier komen andere belangen op de voorgrond. Zo kan het niet verder.
Niet in Asper, niet in Vlaanderen.

In één week tijd
Concreet. In Asper, Ommegang, heeft de administratie van de provincie uitgerekend dat 1,32 ha mag ingesneden worden, 24 woningen mogen gebouwd worden, waarvan 9 sociale woningen.
Precies één week later wordt het advies herschreven. 12,5 ha mag ingesneden worden, 205 woningen (op plan toegevoegd) waarvan 40 sociale woningen. Wie heeft hier baat bij?

Red wat kan gered worden
Als dit kan op één week tijd, dan kan het omgekeerde toch ook!
Heren en dames politiekers. Neem uw verantwoordelijkheid, herbekijk al deze dossiers die nog lopende zijn en schrap wat onterecht of mits manipulaties goedgekeurd is.
Vlaanderen zal er plots heel anders uit zien.

Wat kan-wil-gaat men er aan doen?
Nu de problemen rond dit dossier door niemand meer kunnen weerlegd worden, wat gaat men er aan doen?

Hopelijk leidt de huidige verontwaardiging naar strengere regels en meer transparantie voor de toekomst; maar zal men de politieke moed opbrengen om ook naar het verleden te kijken?

Op Provinciaal of Nationaal niveau zal men liever niet naar achteren kijken (teveel potjes die gedekt moeten blijven).

Maar op lokaal niveau verwacht je toch dat er iemand wakker schiet!
Als de woningen er al staan is er niets meer aan te doen. In Asper hebben we toch nog de kans om op de rem te gaan staan!

Of blijven onze schepenen de kop in het zand steken en ondanks alle feiten die hen aangereikt worden toch braaf de burgemeester volgen als die zegt dat er geen vuiltje aan de lucht is, dat dit een goede zaak is voor “Gavere”,  dat we dit nodig hebben, …