Leefbaar Asper terug naar de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 21 november om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis krijgen we antwoord op onze vraag:

 “ Is de gemeenteraad bereid hun beslissing te heroverwegen en zich definitief te distantiëren van dit project”

Een grote troef om dit project te kunnen tegen te houden is de mobiliteitsproblematiek.
De meerderheid  heeft dit ontwerp goedgekeurd met als voorwaarde een studie van mobiliteit.
De projectontwikkelaar geeft een “oplossing” uitsluitend voor het gebied rond de Ommegang.
Uiteraard verwachten we dat de mobiliteit over heel Asper in overweging wordt genomen.
Wie-WIL-zien, weet dat op deze basis het project zeker MOET en definitief KAN afgekeurd worden.

Beste raadsleden, denk op 21 november aan uw medeburgers en kiezers van Asper en stem dit project weg.

Hopelijk houdt de meerderheid nu WEL rekening
– met de 400-ondertekenaars die resoluut NEEN zeggen tegen dit onnodige project
– met  de talrijke opgekomen buren op de eerste info-avond
– met de misnoegde reacties en terechte opmerkingen van de Asperlingen op de hoorzitting van Imwo-Invest
– met het besluit van Ruimte Vlaanderen: dit principieel akkoord ONWETTIG is
– met het feit dat dit plan in strijd is met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
– met heel Asper dat een DORP wil blijven

Als bijkomende motivatie. Een opmerking van een toehoorder op de hoorzitting van Imwo-Invest:
“Het verkeer in heel Asper is nu reeds een ernstig knelpunt. De zwakke weggebruiker moet binnenkort nog eens opboksen tegen minstens 300 wagens meer.
Als straks een ernstig ongeval gebeurt met één van onze kinderen, zullen jullie beleidsmensen jullie dan ook even verantwoordelijk en trots voelen?”

 

Geef een antwoord