Verkavelaar trekt aanvraag 6 woningen in

Verkavelaar trekt zijn aanvraag in na het lezen van ons bezwaarschrift

De gele brief hing uit
Precies bij de start van de vakantieperiode: op maandag 17 juli 2017

19 dagen kregen we de tijd om een bezwaar in te dienen
Twee feestdagen (21 juli en 15 augustus) + de gebruikelijke brugdagen betekende dat we amper 19 dagen tijd kregen om deze klus te klaren.
We onderzochten de documenten grondig en lieten ons bijstaan door het gerenommeerde advocatenkantoor LDR te Gent.

Vrijdag 11augustus 2017
werden de documenten officieel overhandigd.

Vrijdag 29 september 2017
 Mededeling van onze advocaten:
De verkavelaar trekt zijn aanvraag in

BEDANKT
Aan alle mede-ondertekenaars
Wil je een volgend bezwaarschrift van Leefbaar Asper tegen nieuwe bouwplannen in het gebied Ommegang ondersteunen?
Geef ons dan alvast je naam en adres per e-mail door via info@leefbaar-asper.be

Dit was ons bezwaar

 • De aangeduide percelen op de ingediende bouwplannen en de aanvraagformulieren zijn verwarrend.
  De verwarring is compleet als op de gele affiche uitsluitend een aanvraag is voor het perceel van de “oprit”.

 • Er ontbreekt een globaalvisie van het terrein Ommegang.
 • De brede oprit, de schuine inplanting van de woningen, het gebrek aan parkeerplaatsen … toch geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening.

Onze oproep naar het college van burgemeester en schepenen
Onze oproep naar de gemeenteraad

Onze belangrijkste bezorgdheid gaat uit naar de globale visie op het gebied Ommegang, waar de terreinen in de hier besproken aanvraag immers deel van uitmaken.  (Deze terreinen maken ook deel uit van de aanvraag van Imwo-Invest die 205 woningen plant in dit gebied.) 

We stellen (nog steeds) vast dat:

 • het college van burgemeester en schepenen voor WUG Ommegang geen RUP opstelde
 • men de bouwplannen van Imwo-Invest weigert te toetsen aan het GRS (wat een schrapping van deze plannen zou betekenen om reeds veelvuldig genoemde redenen)
 • er nog steeds geen globale visie werd uitgewerkt voor het gebied Ommegang.

De laatste informatie die de Asperse bevolking ontving over de plannen van Imwo-Invest (op de info-avond van Imwo-Invest), stroken overigens niet met de door Juma Projects ingediende aanvraag.

Onze oproep naar de bevolking

Steun onze acties!

 • Wil je ons financieel steunen?
  Doe een gift op de rekening van Leefbaar Asper op  BE30 9734 0069 5011
 • Wil je het  volgend bezwaar mee ondersteunen?
  Stuur ons een e-mail met naam en adres naar info@leefbaar-asper.be
 • Heb je meer info nodig?
  Ga naar onze website www.leefbaar-asper.be
  Abonneer je op de nieuwsbrief www.leefbaar-asper.be/inschrijven