Goed nieuws over de Duiventoren

Om de sloping van de duiventoren tegen te houden dienden we een bezwaarschrift in.

De Duiventoren bevindt zich in de verkaveling Landdijk (22 loten).

We hielden een pleidooi om de Duiventoren te redden van de sloop.
Lees hier ons bezwaar, onze opmerkingen en wensen.

Ook andere verenigingen en personen hebben het belang aangetoond om deze toren te redden.

Resultaat: 4 x goed nieuws

  • De provinciale dienst Erfgoed omschrijft in zijn besluit de historische en architectuurhistorische waarde van deze toren.
    Ze adviseert in hun besluit om deze toren te behouden.
  • De provinciale dienst Erfgoed doet een suggestie dat de eigenaar de toren overlaat aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan dan voor herstelwerk een beroep doen op de subsidieregeling van de Provincie.
  • Veneco (intergemeentelijk samenwerkingsverband) schrijft in zijn advies dat de sloop van de duiventoren niet aangewezen is.
  • Op de gemeenteraad gaf de burgemeester te kennen dat het college niét zinnens is om de sloping toe te laten van de oude duiventoren op de site.

Dank zij ons bezwaar, de adviezen van Provincie en Veneco en het besluit van het college kan een stuk Asperse historiek gered worden.
Op hoop van zege.

 

copyright – Antoine De Smet