Minstens 187 woningen

Leefbaar Asper krijgt gelijk: er is een akkoord voor minstens 187 woningen

Leefbaar Asper heeft altijd beweerd, op basis van documenten, dat er een akkoord is voor 187 woningen.
Het college blijft volhouden dat het “MAAR” over 100 woningen gaat.
Bovendien verkondigt het college in de pers en op hun gemeentelijke website dat we “(…)foutieve informatie geven en zelfs insinuaties.”

Na een klacht bij de gouverneur is het antwoord duidelijk: er is wel degelijk een akkoord voor 187 woningen.

Wij citeren uit het antwoord van waarnemend gouverneur:

”De stelling van het gemeentebestuur dat dit foutieve informatie is en dat het Priak slechts over 100 woningen is afgeleverd, kan door mijn ambt niet bijgetreden worden; ook voor de verdere ontwikkeling wordt akkoord gegeven in het PRIAK.”

Er wordt dus effectief (…in het PRIAK…) over een eerste fase van een honderdtal woningen gesproken, maar tegelijkertijd over een verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied nà de eerste fase.
Het Priak wordt bovendien afgeleverd voor het volledige woonuitbreidingsgebied van 12,5 ha (…) en onder voorwaarde dat de gemiddelde dichtheid minimaal 15 wooneenheden per ha bedraagt.”

 Wij, Leefbaar Asper, maakten de berekening: 15 x 12,5 = minimaal 187 woningen.
(Op  basis van de oppervlakte van het goedgekeurde woonuitbreidingsgebied  (12,5  ha)
en de minimale dichtheid die als voorwaarde opgelegd werd 15 per ha.)

“Ook hier moet ik concluderen dat de communicatie van Leefbaar Asper door het gemeentebestuur onterecht als foutief bestempeld wordt.”

Het onderzoek geeft Leefbaar Asper gelijk over de hele lijn.
Het college bestempelt onze conclusies onterecht als foutieve informatie.