Verwarrend, misleidend, …

In de motiveringsnota staan verwarrende en misleidende gegevens.

 • Vooreerst is er terug een tegenstrijdige aanduiding van de perceelgronden.
  In de motiveringsnota spreekt men over perceel nr. 406 2 E, en bij de plannen spreekt men over nr. 406 2 D.
  De aanvraag is op dit vlak misleidend.
 • In de nota is zowat elke oriëntatie verwijzing naar noord – zuid – oost – west verkeerd.
  Op zijn minst onzorgvuldig te noemen.
 • De brede doorgang van 15 meter breedte naar het woonuitbreidingsgebied Ommegang wordt omschreven als
  “De open corridor (p.3, p.10, p.11) met weide?- en akkerlanden”.
  ”De ruimtelijke draagkracht en groenbeleving gaan hand in hand met dit project”.
  Mooi zo. Dit betekent dan het einde van de Ommegangplannen?

Lees de volledige tekst hier of in de nieuwsbrief 38