welkom

Raad van State beslist: “Ommegang 100% open ruimte”

Raad Van State vernietigt het beroep van Imwo-Invest Imwo Invest, de verkavelaar die 205 huizen hoopte neer te ploffen in het gebied Ommegang, diende op 10 juni 2022 beroep in bij de Raad Van State.

Zeg ook NEEN

Onderteken mee het bezwaar Met dit formulier (klik hier)

Nieuwe aanvraag: industriegebied ASPER (hoek Stationsstraat – Steenweg)

Gewijzigde aanvraag voor Industriegebied De Meire.Indiener is VENECO – Opdrachtgever is Gavere

Neen tegen nieuw industrieterrein De Meir

Zeg je ook NEEN? Teken dan mee met het formulier.

Leefbaar Asper: in de pers

De strijd van Leefbaar Asper zoals de pers het vertelt

Ommegang 100% open ruimte

Hoera, Ommegang is gered. Dank aan allen. Proficiat!

Dwars door ASPER

Steenweg te Asper wordt vernieuwd

We blikken even terug

Bekijk alle acties van Leefbaar Asper sinds mei 2016. (Her)lees de zeven bezwaren die we schreven vanaf mei 2016

RUP woonuitbreidingsgebieden

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om zoveel mogelijk van de woonuitbreidingsgebieden (=WUG) [1] als open ruimtegebieden te behouden en te vrijwaren van bebouwing. Bij de keuze hiervoor is de woonbehoefte versus het aanbod aan bouwgronden op langere-termijn een doorslaggevend element.

Oud-gemeentehuis Asper gered

Het bezwaar van Leefbaar Asper en acht andere bezwaarindieners redt het oud-gemeentehuis van de sloop Lees hier verder