Interne Audit (= controle) van de Vlaamse Overheid


 bevestigt onze analyses

Twee  jaar nadat Leefbaar Asper aantoonde dat het dossier rond Ommegang vol onregelmatigheden zit, worden onze bevindingen nu bevestigd door een Interne Audit (= controle) van de Vlaamse Overheid.

Onregelmatigheden bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen.

Ontslag Versnick en de gevolgen voor Ommegang

Lees verder

Red de duiventoren

Duiventoren onder de sloophamer

foto: Vlaamse Gemeenschap

De Duiventoren, gelegen langs de Landdijk te Asper, wordt bedreigd met de sloophamer.
Deze toren met historische waarde maakt deel uit van een verkavelingsplan (22 loten) dat momenteel wordt ingeleid.
De duiventoren behoorde tot een groot landbouwbedrijf, afhankelijk van het hof van de heerlijkheid Ten Hove (16de eeuw).

De hoeve en de toren zijn opgenomen in de inventarislijst van onroerend erfgoed.

 

 

 

 

Lees verder

onderzoek voetweg uitgesteld

Gemeentebestuur stelt openbaar onderzoek uit

 

Voetweg 72 schept problemen.

Ons bezwaar wordt nu niet verder onderzocht op het schepencollege.
Het openbaar onderzoek inzake de vraag tot afschaffing van de voetweg zal opnieuw gevoerd worden  op het moment dat ook de verkavelingsaanvraag in openbaar onderzoek zal liggen.

 

Wie ons bezwaar nog eens wil nalezen?
Klik hier

Bezwaar besluit OCMW-raad

De beslissing van de OCMW-raad
verliep niet zonder slag of stoot. Op basis van een verwarrende of zelfs foutieve toelichting werd finaal gestemd met 5 ja-stemmen en 4 neen-stemmen (meerderheid / oppositie) voor onderhandse verkoop.

 

Leefbaar Asper dient bezwaar in

Wij stellen ons ernstige vragen bij de wettigheid van de omstreden OCMW-raadbeslissing.
We hebben dan ook klacht neergelegd
bij de gouverneur en
het agentschap Binnenlands Bestuur.

Om de rechtsgang niet te beïnvloeden zullen we onze argumenten nu nog niet publiek maken.

Het kan ook anders

Actiecomité slaagt erin verkaveling tegen te houden

Het kan ook anders.
In Lokeren is het bevriende comité Spoelepark er in geslaagd
de geplande verkaveling tegen te houden.

Het stadsbestuur van Lokeren heeft,
vlak voor de verkiezing, het licht gezien
en trekt de plannen in.

Proficiat. Je kan het hier nalezen en bekijken.

Asper goochelt met getallen

Deze week lezen we een artikel op de nieuwswebsite  APACHE over Asper

Project Ommegang te Asper: GOOCHELEN met prognoses

Op 7 maart 2018 publiceerde journalist Steven Vanden Bussche in Apache
(een Belgische Nieuwswebsite)
een onderzoek hoe Vlaanderen bewust onnodige woonuitbreidingsgebieden aan snijdt.
Welke gemeente en welke verkaveling neemt hij als voorbeeld?

Het woonuitbreidingsgebied Ommegang te Gavere (Asper)

Lees hieronder zijn artikel

Lees verder

In winterslaap?

Is het project in winterslaap?

In vorige Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat het project vertraging oploopt omwille van een “vergeten” voetweg.
De aanvraag om voetweg 72 af te schaffen steekt stokken in de wielen.
Dit dossier moet eerst besproken worden op de gemeenteraad, nadien bij de provincie. Ook wij volgen het dossier met ons bezwaar.

Dit hele proces zal gauw enkele maanden aanslepen.

Pas bij definitieve uitspraak omtrent de voetweg kan een verkavelingsaanvraag ingediend worden.

Voetweg 72 ligt in de weg

Op het domein Ommegang waar de verkaveling gepland wordt ligt de rest van de voetweg 72.
Blijkbaar ligt deze in de weg van het mega-verkavelingsplan.
Een voetweg krijgt dezelfde eigenschappen van een buurtweg en kan dus niet zo maar over het hoofd gezien worden of afgeschaft worden.

Aanvraag afschaffing Voetweg 72
Het Studiebureau Goen van Wetteren heeft daarom een aanvraag ingediend om deze voetweg af te schaffen.
Vanaf 15 december 2017 werd dit bord geafficheerd bij begin en einde van deze voetweg 72.
Tot 17januari heeft iedereen de kans om een bezwaar in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Leefbaar Asper dient bezwaar in tegen afschaffing van Voetweg 72
Om diverse redenen hebben we hier tegen bezwaar ingetekend.
Als hoofdreden: het voorstel wordt enkel ingediend als eerste aanzet tot verdere (onwettige) verkaveling van de WUG Ommegang (onwettig cfr Ruimte Vlaanderen).

Resultaat:
Gemeentebestuur stelt openbaar onderzoek uit

Voetweg 72 schept problemen.

Ons bezwaar wordt nu niet verder onderzocht op het schepencollege.
Het openbaar onderzoek inzake de vraag tot afschaffing van de voetweg zal opnieuw gevoerd worden  op het moment dat ook de verkavelingsaanvraag in openbaar onderzoek zal liggen.

Wie ons bezwaar nog eens wil nalezen?
Klik hier